Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:47 21/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2015, từ 13/04/2015 đến 19/04/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm, và tiền học nghề khối 8

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề

- Trực chính trong tuần

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác