Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 21:08 03/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 15 năm 2020, từ 06/04/2020 đến 12/04/2020 )

- Trực phòng dịch 

- Sắp xếp hồ sơ thư viện chuẩn

- Vệ sinh phòng thư viện

Các tin khác