Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:14 12/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 15 năm 2019, từ 08/04/2019 đến 14/04/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Sắp xếp các tủ sách

- Phục vụ bạn đọc

- Tiếp đoàn về kiểm tra thư viện

- Vệ sinh phòng làm việc

- Thanh toán các khoản cho giáo viên

Các tin khác