Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:09 09/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 15 năm 2018, từ 09/04/2018 đến 15/04/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Dán mã gáy sách, sắp xếp kho sách, 

- Cho giáo viên mượn sách và học sinh mượn sách tham khảo 

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác