Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:11 10/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 15 năm 2017, từ 10/04/2017 đến 16/04/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- In phích, mã số

- Vệ sinh các tủ sách và phòng làm việc

Các tin khác