Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:02 18/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 15 năm 2016, từ 11/04/2016 đến 17/04/2016 )

- Họp giao ban tỏ văn phòng

- Len kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề

- Vệ sinh câc tủ sách

- Phục vụ bạn đọc

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác