Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:44 21/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2015, từ 06/04/2015 đến 12/04/2015 )

 Lên kế hoạch làm việc

- Họp hội đồng sư phạm

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm, và tiền học nghề khối 8

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Trực chính trong tuần

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác