Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 21:07 03/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2020, từ 30/03/2020 đến 05/04/2020 )

- Trực phòng dịch 

- Sắp xếp hồ sơ thư viện chuẩn

- Vệ sinh phòng thư viện

Các tin khác