Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 27 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:06 01/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật giáo viê mượn trả trên cổng thông tin

- Tiếp tục dán mã gấy sách 

- Thanh toán các chế độ cho giáo viên

- Phục vụ bạn đọc

- Đưa học sinh đi thi học sinh giỏi tỉnh

- Thông báo những em mượn sách trả sách cho thư viện

- Sắp xếp kho sách

- Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 4

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác