Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:06 01/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật giáo viê mượn trả trên cổng thông tin

- Tiếp tục dán mã gấy sách 

- Thanh toán các chế độ cho giáo viên

- Phục vụ bạn đọc

- Đưa học sinh đi thi học sinh giỏi tỉnh

- Thông báo những em mượn sách trả sách cho thư viện

- Sắp xếp kho sách

- Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 4

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác