Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:50 02/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 14 năm 2018, từ 02/04/2018 đến 08/04/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Đưa học sinh đi thi học sinh giỏi tỉnh

- Thanh toán các khoản sau hội tại 

- Dán mã gáy sách

- Cho giáo viên và học sinh mượn sách tham khảo giảng dạy và học tập

- Sắp xép các tủ sách

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác