Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:48 04/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016 )

- Họp giao ban tỏ văn phòng

- Len kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề

- Vệ sinh câc tủ sách

- Phục vụ bạn đọc

- Đối chiếu chứng từ  với ké toán quý I/2016

Các tin khác