Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 15:06 30/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 51
( Tuần 14 năm 2015, từ 30/03/2015 đến 05/04/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp hội đồng sư phạm

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm, và tiền học nghề khối 8

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Trực chính trong tuần

- Tham gia tuyên truyền GTĐB

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác