Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 15:06 30/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 51
( Tuần 14 năm 2015, từ 30/03/2015 đến 05/04/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp hội đồng sư phạm

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm, và tiền học nghề khối 8

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Trực chính trong tuần

- Tham gia tuyên truyền GTĐB

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác