Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 15:38 31/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 14 năm 2014, từ 31/03/2014 đến 06/04/2014 )
kế hoạch cá nhân

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Quyết toán hội traij-3

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Họp hội đồng sư phạm

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác