Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:52 22/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 13 năm 2019, từ 25/03/2019 đến 31/03/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Tham gia hoạt động 26/3 tham quan, dã ngoại

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật sách trên cổng trông tin

- Vệ sinh các tủ sách và phòng làm việc

Các tin khác