Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:58 26/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 13 năm 2018, từ 26/03/2018 đến 01/04/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cho giáo viên và học sinh mượn sách tham khảo giảng dạy

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Tổng hợp bạn đọc tháng 3

- Dán mã gáy sách cũ

- Thanh toán các khoản sau cắm trại 26/3

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác