Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:50 27/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 13 năm 2017, từ 27/03/2017 đến 02/04/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mèm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Pho to đề kiểm tra chung

- Nhắc những em chưa nộp các khoản tiền đầu năm

- Phân loại mã số sách mới

- Vệ sinh kho sách và phòng làm việc

Các tin khác