Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:22 04/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 13 năm 2016, từ 28/03/2016 đến 03/04/2016 )

- Họp giao ban tổ VP

- Tiếp tục cập nhật phần mềm TV

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề các khối

- Họp hội đồng sư phạm

- Vê sinh phòng làm việc

Các tin khác