Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:55 24/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 50
( Tuần 13 năm 2015, từ 23/03/2015 đến 29/03/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Sinh hoạt tổ

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm, và tiền học nghề khối 8

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Trực chính trong tuần

- Tổ chức hoạt đọng 26-3-2015

- Dự Đại hội Đảng Bộ 

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác