Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 20:59 03/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2020, từ 16/03/2020 đến 22/03/2020 )

- Trực phòng dịch 

- Sắp xếp hồ sơ thư viện chuẩn

- Rà soát hồ sơ kiểm định chất lương 5 năm 

- Vệ sinh phòng thư viện

Các tin khác