Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:48 22/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 12 năm 2019, từ 18/03/2019 đến 24/03/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật sách trên cổng thông tin

- Cập nhật mượn trả sách của giáo viên và học sinh trên cổng

- Tham gia hoạt động  thiếu nhi vui khoẻ 

- Phục vụ bạn đọc

- Vệ sinh các tủ sách

Các tin khác