Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:56 19/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 12 năm 2018, từ 19/03/2018 đến 25/03/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Dán mã gáy sách

- Cho giáo viên và học sinh mượn sách tham khảo và giáo khoa

- Tham gia hội trại 26/3

- Vệ sinh các tủ sách và phòng làm việc

 

Các tin khác