Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:55 22/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 12 năm 2017, từ 20/03/2017 đến 26/03/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạc làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Tổng hợp sổ bạn đọc 

- Thanh toán cấc chế độ cho giáo viên

- Tập hợp những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Sắp xếp các tủ sách

- Vệ sinh phòng

Các tin khác