Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:43 21/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 12 năm 2016, từ 21/03/2016 đến 27/03/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác