Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:43 21/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 12 năm 2016, từ 21/03/2016 đến 27/03/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác