Dạy tức là học hai lần''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:41 18/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 49
( Tuần 12 năm 2015, từ 16/03/2015 đến 22/03/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Sinh hoạt tổ

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm, và tiền học nghề khối 8

- Tổng hợp bạn đọc tại chỗ tháng 02

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Trực chính trong tuần

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác