Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:41 18/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 49
( Tuần 12 năm 2015, từ 16/03/2015 đến 22/03/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Sinh hoạt tổ

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm, và tiền học nghề khối 8

- Tổng hợp bạn đọc tại chỗ tháng 02

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Trực chính trong tuần

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác