Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:37 18/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 12 năm 2014, từ 17/03/2014 đến 23/03/2014 )
kế hoạch cá nhân

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Len kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Vệ sinh phòng làm việc

- Đi điều tra phổ cập ở UBXã Quảng Thành 

Các tin khác