Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 15:08 08/03/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 11 năm 2020, từ 09/03/2020 đến 15/03/2020 )

- Trực phòng dịch 

- Sắp xếp hồ sơ thư viện chuẩn

- Rà soát hồ sơ kiểm định chất lương 5 năm 

- Vệ sinh phòng thư viện

Các tin khác