Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:07 11/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 11 năm 2019, từ 11/03/2019 đến 17/03/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật giáo viên mượn trả trên cổng

- Tổng hợp những em chưa nộp tiền học phí đầu năm

- Vệ sinh các tủ sách

- Thanh toán các khoản hoạt động ngày 8/3

- Sinh hoạt tổ

Các tin khác