Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:45 12/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 11 năm 2018, từ 12/03/2018 đến 18/03/2018 )

- Họp giao ban tổ văn pòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cho học sinh mượn truyện đọc tại chỗ

- Cho giáo viên mượn sách tham khảo và sách giảng dạy

- Bão quản kho sách, dán mã gáy sách

- Sắp xếp, ;àm vệ sinh phòng

- Tổng hợp học sinh nộp tiền đợi 2

- Thanh toán các chế độ trong tháng

Các tin khác