Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:19 13/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 11 năm 2017, từ 13/03/2017 đến 19/03/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Tổng hợp kinh phí hoạt động 8/3

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Vệ sinh các tủ sách

- Nộp các khoản tiền tại PGD

Các tin khác