Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 20:02 17/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016 )

Họp giao ban tổ văn phòng

Lên kế hoạch làm việc 

Cập nhật phần mềm TV

Quyết toán kinh phí ngày 8/3

Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề

Tiếp tục thu các khoản đầu năm

Vệ sinh phòng làm việc

 

Các tin khác