Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:30 09/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 48
( Tuần 11 năm 2015, từ 09/03/2015 đến 15/03/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Sinh hoạt tổ

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm, lvà tiền học nghề khối 8

- Tổng hợp bạn đọc tại chỗ tháng 02

- Phát các chế độ cho giáo viên

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác