Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:49 10/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 11 năm 2014, từ 10/03/2014 đến 16/03/2014 )
Kế hoạch cá nhân

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Thông báo những em chưa nộp tiên học phí

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác