Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:46 08/03/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 10 năm 2021, từ 08/03/2021 đến 14/03/2021 )

- Họp giao ban tổ văn phòng 

- lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật mượn trả trên cổng thông tin thư viện

- Hưởng ứng ngày chủ nhật xanh

Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác