Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 20:37 04/03/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 10 năm 2020, từ 02/03/2020 đến 08/03/2020 )

- Trực phòng dịch

- Vệ sinh phòng làm việc để thông phòng thư viện

- Rà soát hồ sơ KĐCL

Các tin khác