Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 20:37 04/03/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 10 năm 2020, từ 02/03/2020 đến 08/03/2020 )

- Trực phòng dịch

- Vệ sinh phòng làm việc để thông phòng thư viện

- Rà soát hồ sơ KĐCL

Các tin khác