Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:17 04/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 10 năm 2019, từ 04/03/2019 đến 10/03/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin

- Rà soát lại hồ sơ thư viện đạt chuẩn

- Vệ sinh các tủ sách 

- Họp hội đồng sư phạm

- Tham gia hoạt động ngày phụ nữ Việt Nam 8/3

Các tin khác