Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:31 05/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 10 năm 2018, từ 05/03/2018 đến 11/03/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- In phích và dán mã gáy sách

- Cho giáo viên mượn sách giảng dạy

- Cho học sinh mượn sách và truyện đọc tại chỗ

- Tham gia hoạt động ngày 8/3

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác