Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:09 07/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 10 năm 2017, từ 06/03/2017 đến 12/03/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên ké hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Thanh toán các chế độ cho giáo viên

- Phục vụ bạn đọc

- Tham gia hoạt động 8/3

- Vệ sinh các tủ sách

Các tin khác