Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:09 07/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 10 năm 2017, từ 06/03/2017 đến 12/03/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên ké hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Thanh toán các chế độ cho giáo viên

- Phục vụ bạn đọc

- Tham gia hoạt động 8/3

- Vệ sinh các tủ sách

Các tin khác