Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:06 04/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 10 năm 2016, từ 07/03/2016 đến 13/03/2016 )

Họp giao ban tỏ văn phòng

Lên kế hoạch làm việc

Cập nhật phần mềm thư viện 

Giới thiệu sách theo chủ đề 8/3

Phục vụ bạn đọc

Dự lễ Quốc tế phụ nữ 8/3

Sắp xếp kho sách

Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác