Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:05 03/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 47
( Tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp hội đồng 

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm, lập sách học sinh nộp tiền đ2

- Họp tổ văn phòng

- Tham dự lễ 8/3

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Tổng hợp bạn đọc tại chỗ tháng 02

- Phát các chế độ cho giáo viên

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác