Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:00 03/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 10 năm 2014, từ 03/03/2014 đến 09/03/2014 )
Kế hoach cá nhân

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Thanh toán các chứng từ HKPĐ

- Họp hội đồng

- Tổ chức ngày 8-3

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác