Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:02 04/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 1 năm 2021, từ 04/01/2021 đến 10/01/2021 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật mượn trả trên cổng thông tin thư viện

- Sơ kết tổ văn phòng

- Kiểm kê 6 tháng cuối năm

- Vệ sinh các tủ sách

Các tin khác