Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:52 03/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2020, từ 30/12/2019 đến 05/01/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc 

- Làm mã số sách mới bổ sung

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ 1

- Cập nhật sách mới trên cổng thông tin

- Vệ sinh các tủ sách

- Cập nhật giáo viên trả sách trên cổng

Các tin khác