Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:28 07/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2019, từ 31/12/2018 đến 06/01/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Làm hồ sơ thư viện

- Họp hội đồng sư phạm

- Rút tiền tại kho bạc huyện

- Vệ sinh phòng làm việc

- Kiểm kê sách mới nhập về

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Thanh toán và phát các chế độ cho giáo viên

Các tin khác