Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:25 08/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2018, từ 01/01/2018 đến 07/01/2018 )

- Nghĩ lễ 

- Phục vụ thi học kỳ I

- Nhập sách mới 

-Họp hội đồng 

- Vệ sinh các tủ sách chuẩn bị cho GV mượn HKII

- Đi kho bạc nộp và rút tiền

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác