Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:59 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 1 năm 2016, từ 04/01/2016 đến 10/01/2016 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Lập danh sách học sinh nộp tiền đợt 2

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Tổng hợp nộp tiền đợt 2

- Làm mã số sách mới 

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác