Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:56 13/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 1 năm 2015, từ 29/12/2014 đến 04/01/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Ngoại khóa Rung chuông vàng

- Sơ kết tổ, họp hội đồng sư phạm

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Tổng hợp nộp tiền đợt 2

- Nộp kiểm kê cuối năm 2015

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác