Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:56 13/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 1 năm 2015, từ 29/12/2014 đến 04/01/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Ngoại khóa Rung chuông vàng

- Sơ kết tổ, họp hội đồng sư phạm

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Tổng hợp nộp tiền đợt 2

- Nộp kiểm kê cuối năm 2015

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác