Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 17 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trần Viết Ái Nhung

Cập nhật lúc : 08:02 10/05/2022  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2022, từ 09/05/2022 đến 15/05/2022 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Đối chiếu thu, chi với thủ quỹ

- Chuyển kinh phí thường xuyên

- Cập nhật HSSS kế toán

Các tin khác