Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 28 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 07:46 20/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 16 năm 2017, từ 17/04/2017 đến 23/04/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Nắm số lượng và báo cáo tháng 4

- Cập nhật công văn đi đến và vào sổ chuyển giao đến người giải quyết

- Chuẩn bị các biểu mẫu

Các tin khác