Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 09:32 04/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2018, từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 )

KẾ HOẠCH THIẾT BỊ TUẦN 16

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý với BGH đầu tuần

- Tổng hợp và lập danh mục mua bổ sung TBDH còn thiếu năm 2018

- Nhận hồ sơ phổ cập tại PGD.

- Họp Hội đồng sư phạm 13h30 ngày 6/12/2018.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

Các tin khác