Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 20 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 10:32 09/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018 )

Kế hoạch tuần 8-   Thiết bị: 

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên theo kế hoạch.

- Làm vệ sinh các phòng bộ môn.

- Nghiệm thu TBDH (9/10)

- Trang hoàng và chuẩn bị máy chiếu đẻ tổ chức ngoại khóa ATGT (10/10)

Các tin khác